Nyhetsbrev

Hva skal du med nyhetsbrev og e-postmarkedsføring?

Mange har inntrykk av at nyhetsbrev er en utdatert form for markedsføring. Sånn er det ikke. Det er fortsatt veldig mange som bruker nyhetsbrev i den jevnlige markedsføringen av bedrift, produkter, merkevare eller tjenester. Nyhetsbrevet gir mye igjen for pengene, det er lett å personalisere og det er tidseffektivt.

Nøkkelen til suksess er godt innhold, som med personlig preg treffer riktig målgruppe. Automatiserte løsninger gjør det langt enklere å sende tilpasset innhold enn tidligere.

Aptum hjelper deg med å lage nyhetsbrev som engasjerer målgruppen og gir konvertering.

Følg opp varme leads

Du kjenner kanskje igjen disse situasjonene:

● Du får nyhetsbrev fra flyselskapet etter å ha bestilt en reise
● Du får nyhetsbrev fra nettsiden hvor du bestilte hotellrommet
● Du får nyhetsbrev fra nettsiden hvor du kjøpte bøker eller barneklær

Slike nyhetsbrev gir maksimal effekt når kundens henvendelse eller kjøp er ferskvare. Vi snakker om å smi mens jernet er varmt – eller følge opp varme ledetråder.

Unngå å bli oppfattet som spam

Vi får alle spam i e-postleseren. Skal du unngå at også ditt nyhetsbrev oppfattes som spam, må du blant annet sørge for gode titler og et kort, tydelig og kundetilpasset innhold.

Hvordan lykkes med e-postmarkedsføring?

Innfri forventninger

Mottakere som har godkjent å få tilsendt nyhetsbrevet ditt, forventer et innhold som er lovet på forhånd. Unngå avmelding –  la nyhetsbrevene innfri forventningene.

Oppfordre til handling

Markedsføring via e-post kan være et effektivt handlingsutløsende verktøy. La meldingen din inkludere en «call to action», altså en oppfordring til mottaker om å utføre en ønsket handling.

Ønsket handling kan utløses av  korte og konsise budskap – eller tidsbegrensede tilbud:

● Kjøp nå!
● Meld deg på i dag!
● Bestill innen 24 timer
● Følg oss på Facebook
● Del nyhetsbrevet med noen som fortjener tilbudet
● 30 % rabatt ut dagen
● Meld deg på innen …

Tittel og emnefelt

La overskrift og meldingsemne skap nysgjerrighet, samtidig som det går tydelig frem hva e-posten inneholder. Tittel og emnefelt avgjør ofte om e-posten blir åpnet eller ikke. 33 % av mottakere åpner e-post utelukkende basert på hva som står i tittelen og emnefeltet. (Kilde: Statista.com)

Relevans og segmentering

Markedsføring via e-post kan målrettes etter faktorer som kjønn, alder, geografi og liknende. Skal du treffe riktig målgruppe med riktig budskap, er du avhengig av god målretting.

Tydelig og oversiktlig tekst

Undersøkelser viser at kort og konsist fungerer best. Mye informasjon kan fungere mot sin hensikt. Teksten bør være lettlest og strukturert på en god måte – gjerne med hyppig bruk av avsnitt og underoverskrifter.

Landingsside

Det er ofte lurt å utstyre e-post-meldinger med lenke til egne landingssider. Landingssider kan ha innhold og funksjoner som ytterligere tilrettelegger for ønsket handling.

Statistikk og analyse

De fleste verktøyene for nyhetsbrev lar deg hente ut tall og statistikk til måling av effekt.

● Du ser hvem som har og hvem som ikke har åpnet e-posten
● Du ser hvem som klikker på lenker i e-posten, og hvilke lenker de klikker på

Dette er verdifull informasjon for ditt videre arbeid med gode nyhetsbrev som fører til konvertering.

Segmentering

Har du mulighet til å sortere kunder i lister, kan du lage svært presise e-postsendinger. Det kan være lurt å fordele etter produkt, tjenester og geografi. Det er også mulig å sette opp automatiserte løp, hvor e-poster sendes ut basert på forhåndsbestemte regler. Dette gjør det mulig å drive smart oppfølging av kunder på en automatisk og systematisert måte. Eksempelvis kan Mailchimp kobles mot systemer for å følge opp kunder som har vist interesse, men avbrutt et nettsidebesøk, eller forlatt en vare i handlekurven.

Vi lager nyhetsbrev som engasjerer

Vi hjelper deg i gang med å:

● Produsere innhold
● Lage automatiserte løp
● Anbefale funksjonalitet for dine målsettinger
● Sørge for at nyhetsbrev er i tråd med GDPR
● Lage kampanjer for å innhente e-poster både via sosiale medier og dine nettsider