Aptum

Aptum består av et tredvetalls dedikerte fagfolk. Vi er et fullservicebyrå med utfyllende kompetanse på områdene reklame- og konseptutvikling, strategisk design, merkevarebygging, kommunikasjonsrådgivning, webutvikling og digital markedsføring.

I sum har vi en størrelse og spisset kompetanse som få andre i landsdelen kan matche.
Vi er store nok til å påta oss store oppdrag, men er samtidig et miljø som er oversiktlig nok til å være en smidig partner. Sammen skaper vi kreative og selgende løsninger basert på høy faglig integritet og stor innsikt i den enkelte kundes produkt eller tjeneste. De fleste aptumistene befinner seg i Kristiansand, men vi har også medarbeidere med base i Mandal, Tvedestrand, Piemonte og Toscana.

Aptum | Etymologi, latin – «passende»

Når du skal kommunisere med målgruppen din, enten det er i form av design, tekst eller bilder, er det avgjørende at du velger riktige virkemidler til den gitte situasjonen. Hvilket budskap når ut til målgruppen? Sier du det på en måte som treffer og engasjerer? Passer måten du snakker på til virksomheten din, og til mediekanalene du vil bruke? Alt må stemme for at budskapet skal være virkningsfullt og overbevise mottakeren. I retorikken kalles dette komplekse samspillet for «aptum», og det er nettopp dette vi jobber for hver dag.

Aptumister