Meny
"helhetlig og helhjertet"

Navneutvikling

Et godt virksomhets- eller produktnavn må lyde godt, skille seg ut og være lett å huske. Det må også kunne benyttes som domenenavn (fortrinnsvis .no-domene). Navnet må også fungere bra visuelt og samsvare med virksomhetens egenart og ønskede posisjon. Navnet må ikke være i konflikt med navn i andre bransjer eller til konkurrenter. Aptum sikrer at de faglige kravene til et godt navn er oppfylt, at navnet er strategisk forankret, og at det fungerer i sitt aktuelle marked.

En rekke faktorer må vurderes før et navn avgjøres. I tillegg til det at det er greit å uttale og kan gis en god grafisk form, må det sjekkes ut for mulige misforståelser eller likheter med andre registrerte navn. Det er ikke uvanlig å la navneforslag gå til uttalelse hos ansatte. Selv om en slik prosess kan kreve tid og innsats, kan det være store fordeler med å forankre den i virksomheten.

En rekke krav til teknisk bruk må også oppfylles. Blant annet må et navnetrekk kunne gjengis i store og små utgaver, og tåle å brukes på lyse så vel som mørke flater. Slike betraktninger hører selvsagt mest hjemme under logo-utvikling, men kan også skjeles til under utviklingen av navn.