Meny
"helhetlig og helhjertet"

Navneutvikling

Hva skal du kalle din nye bedrift, ditt nye produkt eller tjeneste? Hvor skal du begynne?

Prosessen ved å finne et utvikle et navn og er ofte utfordrende, og det er mange fallgruver som bør unngås.

Utvikling av navn til bedrifter er ofte første steg i prosessen når vi jobber med kommunikasjonsrådgivning for nyoppstartede kunder, bedrifter som ønsker en fornyelse eller re-branding av sin virksomhet, merkevare eller produkt.

Aptum har lang erfaring i bransjen og sikrer at de faglige kravene til et godt navn er oppfylt, at navnet er strategisk forankret, og at det fungerer i sitt aktuelle marked.

Hva kjennetegner et godt navn?

Et godt virksomhets- eller produktnavn må:

En rekke faktorer må vurderes før et navn avgjøres. I tillegg til det at det er greit å uttale og kan gis en god grafisk form, må det sjekkes ut for mulige misforståelser eller likheter med andre registrerte navn.

Det er ikke uvanlig å la navneforslag gå til uttalelse hos ansatte. Selv om en slik prosess kan kreve tid og innsats, kan det være store fordeler med å forankre den i virksomheten.

En rekke krav til teknisk bruk må også oppfylles. Blant annet må et navnetrekk kunne gjengis i store og små utgaver, og tåle å brukes på lyse så vel som mørke flater. Slike betraktninger hører selvsagt mest hjemme under logo-utvikling, men kan også skjeles til under utviklingen av navn.

Aptum har lang erfaring med utvikling av navn, både til bedrifter, produkter og tjenester.

Trenger du hjelp med navneutvikling? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.