Film og animasjon

Film vekker følelser, skaper engasjement, informerer, overbeviser eller forklarer på en enkel og treffende måte. Omfattende produksjoner krever detaljert planlegging og et større team. Andre ganger er det viktigst å hive seg rundt og løse oppgaven raskt og effektivt. Aptum produserer filmer for tv, sosiale medier, innholdsmarkedsføring, web, presentasjoner, arrangementer og lignende.

Vi samarbeider med ulike miljøer regionalt og nasjonalt, avhengig av produksjonens egenart, En spesielt tett relasjon har utviklet seg til produksjonsselskapet Bigwig (bigwig.no), som vi deler lokaler med i Kristiansand. Bigwig spesialiserer seg på 3D-mapping, video-mapping, logo-animasjon og reklamefilm.

En god filmproduksjon er alltid avhengig av markedsforståelse og gode kreative prosesser. I Aptum starter vi aldri en produksjon før vi har definert formål, målgruppe og kanal. Tett planlegging og koordinering sammen med oppdragsgiver og produksjonsmiljø sørger for treffsikre og kostnadseffektive filmfortellinger.