Identitetsdesign

Hva er identitetsdesign?

Identitetsdesign tar utgangspunkt i strategisk design, som igjen er forankret i bedriftens overordnede strategi, forretningsidé og verdier.

Identitetsdesign handler i det aller vesentligste om visuell merkevarebygging.

Grunnelementene i identitetsdesign er:

  • Farger
  • Former
  • Typografi
  • Symboler

Disse elementene har alltid et innhold og en betydning. De forteller historier og påvirker mottakerens oppfatninger og holdninger.

Identitetsdesign består gjerne av en logo og andre faste grafiske komponenter, som regel definert i en grafisk profil eller designmanual.

Profil-komponentene sender tydelige signaler om avsenderen. De er med på å definere merkevarens personlighet og ansikt utad, og skal sikre at selskapet, produktet eller tjenesten oppfattes mest mulig i tråd med ønsket markedsposisjon.

Profesjonelt identitetsdesign definerer virkemidler som skaper interesse og er relevante, og som bidrar til å bygge merkevaren over tid.