Reklame- og konseptutvikling

God reklame vekker oppmerksomhet. God reklame er er sann og relevant – og strategisk forankret i merkevarens eller virksomhetens ønskede posisjon. Den gode reklamen treffer målgruppen og gir resultater. Noen reklamekampanjer skal utløse en bestemt handling, andre skal påvirke holdninger eller informere. Veldig mange kampanjer skal utløse salg.

All reklame ønsker å påvirke mottakeren. Ingen enkel oppgave i en verden hvor vi jevnlig bombarderes av digitale og analoge budskap. Det krever innsikt, kunnskap og analytisk tenking. I tillegg til kreativitet, naturligvis.

Hos Aptum får kunden reklamekonsepter bygget på strategi, klare målsettinger og inngående kunnskap om kanalvalg. Her snakker vi ikke om tilfeldigheter og fingeren i været-metoder. Vi gjør grundig forarbeid og definerer tydelige rammer for det kreative arbeidet. Deretter tester vi at reklamen fungerer slik den er tenkt, og foretar eventuelle justeringer hvis det er påkrevd.

Når kreativitet, kompetanse og strategi spiller på lag, oppstår en magisk arena for gode ideer – og ikke minst, ideer som virker.