Meny
"helhetlig og helhjertet"

Magasin

Et godt magasin starter gjerne med å avklare hva man ønsker å si, og hvem man ønsker å nå. Når målgruppe, vinkling, format, sidetall og budsjett er drøftet med oppdragsgiver, starter arbeidet med å gi magasinet relevant innhold. I denne prosessen samarbeider magasinets team (tekstforfatter, grafisk designer, fotograf, sideombrekker etc.)  om malverk, bildebruk, tekstmengde og innhold. Et godt produsert magasin skal også være fri for logiske brister, inkonsekvent språkbruk og feil bruk av fagterminologi.

Magasiner – i motsetning til innhold på digitale plattformer, avisartikler eller annonser – har relativt lang varighet og leses av personer i forskjellige miljøer. Derfor stilles det store krav til kvalitet og grundighet i alle ledd. Ikke minst må innhold, språk og design være egnet til å vekke interesse, nysgjerrighet og kjøpsvilje.

Aptum har høy kompetanse og lang erfaring fra magasinproduskjon, blant annet inspirasjonsmagasinene FRYD (Strai Kjøkken), Byliv (Kvadraturforeningen i Kristiansand) og Color Lines kundemagasin TAXFREE/TREND (6 utgaver i året, cirka en million eksemplarer i samlet opplag).