Kommunikasjons­rådgivning

For å vite at du er på rett vei, må du vite hvor du skal

Strategisk kommunikasjon og merkevarebygging handler om å definere tydelige mål for hvor, hvordan og mot hvem vi vil rette markedsføringen. I Aptum jobber vi tett med kundene for å sikre at markedsføringen genererer merverdi og er i tråd med ønsket posisjon og gjeldende strategier. I denne sammenheng er også merkearkitektur og konseptutvikling sentrale temaer.

Aptum har et nært samarbeid med Arne Bang (arnebang.no), som spesialiserer seg på strategisk kommunikasjon, herunder konseptutvikling og merkevarebygging. Bang hjelper virksomheter å bli tydelige og styrke konkurransekraften, og har kontor hos Aptum i Kristiansand.

Arne Bang jobber på tvers av bransjer, men har en ekstra stor portefølje av regionale og nasjonale aktører innen opplevelsesindustrien og eiendomsbransjen. Med en kundeliste som omfatter blant andre Blå Kors, Dyreparken, KODE (Kunstmuseene i Bergen), Kanalbyen, Bryggebyen Vindholmen, Strai Kjøkken og kommunene i Agder-regionen (ifb. kommunesammenslåingen), er Bang å regne som en nestor innen strategisk merkevarebygging.