Navneutvikling

Hva skal du kalle din nye bedrift, ditt nye produkt eller tjeneste? Hvor skal du begynne?

Prosessen ved å finne et utvikle et navn og er ofte utfordrende, og det er mange fallgruver som bør unngås.

Utvikling av navn til bedrifter er ofte første steg i prosessen når vi jobber med kommunikasjonsrådgivning for nyoppstartede kunder, bedrifter som ønsker en fornyelse eller re-branding av sin virksomhet, merkevare eller produkt.

Aptum har lang erfaring i bransjen og sikrer at de faglige kravene til et godt navn er oppfylt, at navnet er strategisk forankret, og at det fungerer i sitt aktuelle marked.

Hva kjennetegner et godt navn?

Et godt virksomhets- eller produktnavn må:

  • Lyde godt
  • Skille seg ut og være enkelt å huske
  • Være lett å uttale på relevante språk
  • Må kunne benyttes som domenenavn. (fortrinnsvis .no-domene)
  • Fungere bra visuelt
  • Samsvare med virksomhetens egenart og ønskede posisjon.
  • Ikke være i konflikt med navn i andre bransjer eller til konkurrenter.

En rekke faktorer må vurderes før et navn avgjøres. I tillegg til det at det er greit å uttale og kan gis en god grafisk form, må det sjekkes ut for mulige misforståelser eller likheter med andre registrerte navn.

Det er ikke uvanlig å la navneforslag gå til uttalelse hos ansatte. Selv om en slik prosess kan kreve tid og innsats, kan det være store fordeler med å forankre den i virksomheten.

En rekke krav til teknisk bruk må også oppfylles. Blant annet må et navnetrekk kunne gjengis i store og små utgaver, og tåle å brukes på lyse så vel som mørke flater. Slike betraktninger hører selvsagt mest hjemme under logo-utvikling, men kan også skjeles til under utviklingen av navn.

Aptum har lang erfaring med utvikling av navn, både til bedrifter, produkter og tjenester.