Grafisk produksjon

Grafisk produksjon er i vår sammenheng arbeid som utføres i tråd med etablert designprofil. Det kan dreie seg om trykksaker, skilt, dekor eller digitalt innhold. Produktene er primært annonser, brosjyrer, årsrapporter, presentasjoner, plakater, flyers og innhold til ulike digitale flater, inkludert nettsider og sosiale medier.

Mens identitetsdesign handler om å utvikle grafikk, logo og profil som bygger identiteten til merkevarer og virksomheter fra bunnen, går grafisk produksjon ut på å forvalte og videreføre et designsystem som allerede er i bruk.

I flere tiår har Aptums medarbeidere fremstilt materiale til alle typer papirbaserte trykksaker, til dekor, skilt og selvfølgelig digitale flater. Vi jobber tett opp til leverandører om korrekte prosedyrer og spesifikasjoner. Filformater, fargestyring, papirkvalitet og funksjonalitet er områder vi har høy kompetanse på.