Meny
"helhetlig og helhjertet"

En god bruker- eller kundereise begynner med å bli skikkelig kjent med brukeren. Hva er deres intensjoner, motivasjoner og utfordringer? Hva opplever og føler de i møte med tjenesten eller produktet? For å få god og nok innsikt kan fokusgrupper, spørreundersøkelser, intervju, A/B testing og data fra Google Analytics være gode verktøy. Det er også en fordel å bli kjent med markedet, konkurrenter, etterspørsel og behov.

Brukerreiseprosessen deles ofte inn i tre faser: problemerkjennelse, vurderingsfase og beslutningsfase. (1) Brukeren erkjenner et problem. (2) Brukeren vurderer løsninger, strategier og metoder som kan løse problemet. (3) Brukeren søker etter spesifikke tjenester og- eller produkter som kan løse problemet.

Customer Journey Map (CJM), på norsk kalt kundereisekart, er en effektiv metode for å visualisere bruker- eller kundereiser. Målet med CJM er å synliggjøre alle kontaktpunkter fra en kunde eller bruker oppdager tjenesten/produktet og helt til all interaksjon er over. Kartleggingen inneholder blant annet mål, tanker, følelser, utfordringer, problemer, forventninger, erfaringer og behov for informasjon.

En god brukerreise bør inneholde dette:

 

Kartlegging av brukerreisen kan gi svar på følgende spørsmål:

 

Kontakt oss i dag hvis du ser nytten av å kartlegge brukerreisen i din virksomhet!