Nye krav for nettsider innenfor offentlig virksomhet

Se flere artikler

I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023. Minstekravene er de 35 kravene som gjelder fra før, i tillegg til 12 nye som gjelder fra februar 2023.

Hva er tilgjengelighetserklæring?

Tilgjengelighetserklæring er aktuell for offentlig virksomhet; stat, fylkeskommuner, kommuner og offentligrettslige organer. I korte trekk innebærer dette at virksomheter som er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser, også skal ha tilgjengelighetserklæring. Det gjelder for alle nettsteder, både intranett og ekstranett.

Tilsynet vil gå gjennom alle nettsteder som faller under disse kriteriene, og påse at det foreligger en erklæring tilgjengelig fra og med 1. februar 2023. Innholdet i selve erklæringen vil ikke bli kontrollert, men manglende erklæring kan føre til pålegg om retting og dagsbøter.

Hvorfor tilgjengelighetserklæring?

Erklæringen er hovedsakelig for brukerne, men også for virksomheten og tilsynet.

For brukeren er det viktig å vite hvordan nettstedet er utformet og om det oppfyller gjeldende krav til universell utforming.

Brukerne av nettløsningen skal kunne melde fra om feil eller mangler direkte til virksomheten gjennom en tilbakemeldingsfunksjon. Det kan være enten via telefonnummer, e-postadresse eller skjema. Virksomheten må svare på forespørselen innen rimelig tid og gi brukeren et tilgjengelig alternativ til innhold som ikke er universelt utformet.

Få hjelp til å fylle ut erklæringen

Aptum jobber ut fra en arbeidsprosess som består av følgende faser:

  • Analyse av nettstedet opp mot WCAG 2.0-kravene og de 12 nye kravene som trer i kraft i februar 2023
  • Utfylling av WCAG-sjekkliste med tiltak som blir tilsendt kunde
  • Gjennomføring av tiltak
  • Utfylling av WCAG-sjekkliste som kunden kan bruke som underlag til å fylle ut digital erklæring via Digdir

Som offentlig virksomhet skal du ha mottatt en PIN-kode med påloggingsinformasjon.

Besøk uutilsynet.no for mer informasjon om tilgjengelighetserklæring.

Se flere artikler