Visuell identitet – Hvorfor er det viktig for din virksomhet?

Se flere artikler

Sterke merkevarer består av mer enn en god logo. Det handler om en større helhet. For å posisjonere merkevaren din, er en funksjonell og sterk visuell identitet avgjørende.

Når du vurderer virksomhetens visuelle kommunikasjon, bør du spørre deg: Er den i tråd med verdier og mål? Er den basert på en grundig forståelse av hvordan virksomheten oppfattes av målgruppen? Ved å investere i økt forståelse av egen visuell identitet, kan du bygge en sterk merkevare som differensierer deg fra konkurrentene.

En komplett og funksjonell visuell identitet består av fem hovedpilarer.

Den første pilaren er logoen.

Logoen må være tydelig og i tråd med merkevarens essens. Det er også viktig at den fungerer på tvers av ulike kommunikasjonsflater. En logo må være ikonisk og gjenkjennelig for at virksomhetens identitet skal oppfattes og huskes av målgruppen.

Den andre pilaren er visuelle elementer.

Dette inkluderer et godt typografisk landskap, en gjenkjennelig fargepalett som dekker alle behov, og grafiske elementer som løfter profilen. Disse elementene må være samstemte og kommunisere én felles identitet for virksomheten.

Den tredje pilaren er designsystemet.

Dette er et system som gjør det enkelt å «sy» sammen alle elementene i den visuelle identiteten. Designsystemet skal være funksjonelt, men samtidig ikke et hinder for kreativitet. Det må også dekke alle relevante formater for å kunne fungere optimalt.

Den fjerde pilaren er bildespråket.

Det er viktig at alle bildene som brukes i den visuelle identiteten har samme stemning og uttrykk, og at bildene er av høy kvalitet. Illustrasjoner kan også sette et sterkt preg på identiteten.

Den femte og siste pilaren er profilhåndboken.

Den skal regulere alle visuelle elementer i den visuelle identiteten. Den må alltid holdes oppdatert, og alle som jobber med identiteten bør følge reglene som er definert i profilhåndboken.

For å gi deg økt innsikt i disse fem pilarene, tilbyr vi en visuell identitetsanalyse. Analysen identifiserer hva som fungerer og hva som ikke fungerer i din nåværende visuelle identitet, og definerer konkrete tiltak for å løfte din virksomhets merkevare.

Se flere artikler