Aptum er kartlesere for brukerrreiser

Se flere artikler

En god bruker- eller kundereise begynner med å bli skikkelig kjent med brukeren. Hva er deres intensjoner, motivasjoner og utfordringer? Hva opplever og føler de i møte med tjenesten eller produktet? For å få god og nok innsikt kan fokusgrupper, spørreundersøkelser, intervju, A/B testing og data fra Google Analytics være gode verktøy. Det er også en fordel å bli kjent med markedet, konkurrenter, etterspørsel og behov.

Brukerreiseprosessen deles ofte inn i tre faser: problemerkjennelse, vurderingsfase og beslutningsfase. (1) Brukeren erkjenner et problem. (2) Brukeren vurderer løsninger, strategier og metoder som kan løse problemet. (3) Brukeren søker etter spesifikke tjenester og- eller produkter som kan løse problemet.

Customer Journey Map (CJM), på norsk kalt kundereisekart, er en effektiv metode for å visualisere bruker- eller kundereiser. Målet med CJM er å synliggjøre alle kontaktpunkter fra en kunde eller bruker oppdager tjenesten/produktet og helt til all interaksjon er over. Kartleggingen inneholder blant annet mål, tanker, følelser, utfordringer, problemer, forventninger, erfaringer og behov for informasjon.

En god brukerreise bør inneholde dette:

  • God og nok innsikt
  • Personifisering av målgruppe (basert på et solid utvalg representative personer, én er ikke nok)
  • Visualisering av «Touchpoints» (alle situasjoner hvor brukeren er i kontakt med tjenesten)
  • Nok faser til å gi et helhetlig bilde av hele brukerreisen

Kartlegging av brukerreisen kan gi svar på følgende spørsmål:

  • Er nettsiden brukervennlig, og oppfyller den alle behovene til brukeren?
  • Hvordan navigerer brukeren seg rundt på nettsiden? Oppstår det noen problemer underveis?
  • Hvor ofte tar brukeren kontakt med kundeservice? Hvor godt klarer kundeservice å veilede og hjelpe?
  • Hvordan agerer brukeren i møte med tjenesten før det skjer en konvertering? Hvilke følelser oppstår?

Kontakt oss i dag hvis du ser nytten av å kartlegge brukerreisen i din virksomhet!

Se flere artikler