Meny
"helhetlig og helhjertet"

Du er OK!

I 2017 fusjonerte arbeidsmarkedsinkluderingsbedriftene ILAS AS og ITAS AS til det nye selskapet OsloKollega. Navn og identitetsdesign er utviklet av Aptum.
Kunde: OsloKollega Type arbeid: Identitetsdesign
Kunde: OsloKollega Type arbeid: Identitetsdesign Årstall: 2017

Du er OK!

I 2017 fusjonerte arbeidsmarkedsinkluderingsbedriftene ILAS AS og ITAS AS til det nye selskapet OsloKollega. Navn og identitetsdesign er utviklet av Aptum.

Virksomhetens målgrupper er arbeidssøkere som trenger hjelp inn i ordinært arbeidsliv, NAV og bedrifter knyttet til arbeidsinkluderingsprosjekter. I forkant av navne- og designprosessen utviklet Aptums strategiske partnere, Backer&Bang, en kommunikasjonsplattform for det fusjonerte selskapet. Både det nye navnet og designet er forankret i kommunikasjonsplattformen, og merkbart inspirert av bedriftens visjon om å hjelpe mennesker videre i liv og karriere.

Navnet OsloKollega er tydelig på at det handler om jobb, har et likeverdighetsaspekt og passer til verdiene ’Ekte og Offensiv’. I tillegg er ordstammen (fra lat. Collegam) lik på mange språk, som også er en fordel siden hovedmålgruppen er internasjonal. At de to forbokstavene i OsloKollega ble til uttrykket ’OK’, som både er positivt og sier noe om at man er god nok slik man er, underbygde at dette var et godt navn.

Visuelt er uttrykket ’OK’ også en sterk identitetsbærer; da ordet ble plassert vertikalt dukket det nemlig opp en maskot med hode og kropp. Denne figuren fikk en viktig plass i designprofilen og tilførte merkevaren ytterligere varme og sjarme.

Aptum utviklet også en merkevarestruktur som knyttet andre aktører/virksomheter under Oslokollega-paraplyen til samme visuelle «univers», samtidig som de likevel fremsto med egne logoer.